Албуми по години

2001 : ПРОФСАЮЗИ-ПРОТЕСТ-НЕ НА МИЗЕРИЯТА

1 ноември 2001