Албуми по години

2001 : ПРЕЗИДЕНТА П СТОЯНОВ СЕ СРЕЩА С ДЕПОТАТИ ОТ ОДС

2001