Албуми по години

2001 : ПРЕЗИДЕНТЪТ П.СТОЯНОВ ИЗПРАЩА Н. МИХАИЛОВА И БОШКОВ-ПЪРВИТЕ ПРЕГОВАРЯЩИ ЗА ЧЛЕНСТВО ЕС

2001