Албуми по години

2008 : МОНЕТА-130 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ТУР. РОБСТВО