Албуми по години

2009 : ИЗБОРНА КОМИСИЯ-ВНАСЯНЕ НА ДОКУМЕНИ ОТ ПАРТИИ