Албуми по години

2005 : ЗАСЕДАНИЕ НА СОС-ПРОБЛЕМИ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНСКА БАНКА -ЛЮБО ПАВЛОВ