Албуми по години

2005 : ОТКРИВАНЕ НА 40 то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

юли 2005