Албуми по години

2005 : ДАНОКОПЛАТЕЦ И ОСИГУРИТЕЛ НА ГОДИНАТА