Албуми по години

2004 : Посещение на албанския президент-посрещане 2004.9