Албуми по години

2004 : МС- продажба на Софийското енергиино дружество но ЧЕС - Шулева 2004.11