Албуми по години

2003 : Плугчиева в Министерство на земеделието подписва с представител на ООН