Албуми по години

2003 : Министърът на околната среда дава лиценз на САЩ - фирма за търсене на нефт