Албуми по години

2002 : СУ Симон Перец, удостоен със званието Доктор хонорис кауза

15 юни 2002