Албуми по години

2002 : НС съвещание за външния дълг - замяна на бреиди облигациите с еврооблигации

11 март 2002