Албуми по години

2002 : Магистрати - присъстват Президентът Георги Първанов, Гл.прокурор филчев и Министърът на правосъдието (11.10.2002)