Албуми по години

2000 : ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ П. СТОЯНОВ И НА ХЪРВАТИЯ СТИПЕ МЕСИЧ В ДЖАЗКЛУБА КВО ВАДИС

2000