Албуми по години

2000 : КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД - ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДИИ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА П. СТОЯНОВ

2000