Албуми по години

1999 : ПРЕЗИДЕНТЪТ П.СТОЯНОВ СЕ СРИЩА С ПИСАТЕЛИ И АРТИСТИ

1999