Албуми по години

1998 : НС СРЕЩА НА ПРЕЗИДЕНТА П. СТОЯНОВ С ДЕПУТАТИ ОТ ОДС

3 октомври 1998