Албуми по години

1997 : ПРЕЗИДЕНТЪТ П. СТОЯНОВ СЕ СРЕЩА СЪС СКЛУПТОРА ЧАПКЪНОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА ЗА НОВИЯ ГЕРБ НА Б-Я

1997