Албуми по години

1996 : Президентът Жельо Желев се среща с представители на СДС и Народен съюз