Албуми по години

1996 : Хотел Родина. Кръгла маса за ролята на партиите

2 март 1996