Албуми по години

1995 : Откриване на регионален енегриен център. Присъства премиера Виденов, министър Цочев и други

17 декември 1995