Албуми по години

1993 : Министър Карабашев награждава японец