Албуми по години

1992 : Среща на Димитър Луджев с министъра на авиацията на САЩ. Среща на президента Желев с деца от дом за сираци