Албуми по години

1991 : Първи май. Честване на КТ" Подкрепа"

1 май 1991