Албуми по години

1991 : Министър Димитър Луджев преговаря в централата на синдикат "Подкрепа"