Албуми по години

1988 : СТАРА ЗАГОРА-МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ