Албуми по години

1988 : ПЛЕВЕН - СЪВЕЩАНИЕ НА СИВ- втора среща на ръководители на селскостопанските науки