Албуми по години

1988 : ЕДИНАИСТИ КОНГРЕС НА ПРОФСАЮЗИТЕ-Т.ЖИВКОВ