Албуми по години

1987 : С.ТРУДОВЕЦ-ИЗЛОЖБА НА НОВО ПРОИЗВОДСТВО БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ