Албуми по години

1987 : СЛИВЕН-ТЕЛЕУГОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ