Албуми по години

1987 : ПЛОВДИВ-МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ-СЕРДИКА