Албуми по години

1985 : ПЛОВДИВ-ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР