Албуми по години

1984 : МАШИННОИЗПИТАТЕЛНА СТАНЦИЯ-ПЛОВДИВ