Албуми по години

1984 : ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО-ПЛОВДИВ