Албуми по години

1982 : ПАЗАРДЖИК-ЖИВОТНОВЪДИ И ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ