Албуми по години

1982 : АПК ГЕОРГИ ДИМИТРОВ-ЯМБОЛ-ЧЕСТВАНЕ НА 100 ГОДИШНИНАТА НА ПАТРОНА СИ