Албуми по години

1981 : ПАЗАРДЖИК-КОНСЕРВЕН КОМБИНАТ