Албуми по години

1977 : КОНСЕРВЕН КОМБИНАТ-ПАЗАРДЖИК