Албуми по години

1976 : с.ПЕТРИНИЦА,ПЛЕВЕНСКО-ПРАЗНИК НА ЛОЗАРЯ-ТОДОР ЖИВКОВ