Албуми по години

1973 : с.ПЕТРИНИЦА,ПЛЕВЕНСКО-ПРАЗНИК НА ЛОЗАРЯ-ТОДОР ЖИВКОВ